LETSEL.mobi

Het whiplashsyndroom!

Whiplash is de verzamelnaam voor klachten die kunnen ontstaan nadat het hoofd ten opzichte van de romp een ‘zweepslag’ beweging maakt. Deze beweging kan zijn naar voren en achteren of opzij.

De bewegingen gaan met veel snelheid en kracht gepaard. Daardoor kunnen er onder meer door uitrekking, compressie en verschuiving (micro)letsels ontstaan van allerlei structuren zoals wervellichamen, wervelgewrichtjes, tussenwervelschijven, banden, spieren, zenuwbanen en hersenweefsel. Als op het moment van het ongeval het hoofd gedraaid was, is de kans op letsel groter.

*Medische benaming
In de medische wereld wordt de hoofdbeweging vaak aangeduid met de termen het acceleratieletsel (hoofd voorover geslagen) of deceleratieletsel (hoofd achterover geslagen) of Cervicaal Acceleratie Letsel (CAL; versnellingsletsel in nek-ruggewervelgebied) wordt gebruikt.

Whiplash en de Schaderegeling!

De aanhoudende whiplash-klachten leiden in de schaderegeling regelmatig tot frustrerende processen.


De soms hardnekkig klachten hoewel duidelijk aanwezig sinds het ongeval en veel voorkomend kunnen de klachten niet medisch worden geobjectiveerd. Dat wil zeggen aantoonbaar worden gemaakt in een diagram of foto.
Een veel gehoord argument is dan ook dat slechts over een beperkte periode kan worden aangenomen dat de klachten zijn toe te schrijven aan het ongeval. Daar de klachten van subjectieve aard zijn, kunnen deze niet of nauwelijks worden aangetoond en terugebracht naar de oorzaak. Juridisch wordt dan het causale of oorzakelijke verband ontkend.

Met regelmaat vallen dan de begrippen predispositie en pre-existentie. Beide complicerende factoren leiden regelmatig tot discussies.


Veel voorkomend in de schaderegeling is de neurologische expertise met aanvullend een neuropsychologich onderzoek. Voor zover de klachten worden onderbouwd door een neuro(psycho)loog leidt dit in de praktijk slechts tot lage percentages blijvende invaliditeit op basis van lichte cognitieve klachten en soms lichte beperkingen.

Een objectieve basis wordt niet gevonden.Neem contact op met een van onze juristen die voor u klaar staan 0800 - 44 55 000 (klik en bel gratis).

Home | Letselschade
| infromatie over letselschade | adressen

smartengeld | whiplash | Links